תרגום רשיון נהיגה- נוטריון נייד - שירות עד הבית - מהיר קל ונח!

תרגום רשיון נהיגה

תרגום-תואר אקדמי - Translation-Academic Degrees - Copy

מהו תרגום רשיון נהיגה?

כאשר בן אדם רוצה לסמוך על רשיון נהיגה שלו שהוא קיבל מחו”ל לפה, או, להיפוך, שהוא רוצה לעבור לחו”ל ולסמוך על רשיון נהיגה שלו מפה, בדרך כלל הוא יצטרך לתרגם עם אישור נוטריוני את רשיון נהיגה שלו מעברית לאנגלית או אנגלית לעברית או שפות שונות.

מהו תפקידו של הנוטריון בתרגום רשיון נהיגה?

הנוטריון יקרא את הרשיון נהיגה, יתרגם את הרשיון נהיגה מעברית לאנגלית (או אנגלית לעברית או שפה אחרת  במקרים מסוימים) ולאחר מכן יאשר את תרגום רשיון נהיגה  על ידי אישור תרגום נוטריוני. תראה דוגמא של אישור תרגום נוטריוני של עו”ד דין ונוטריון, יואל פרקש, כאן.

מה נדרש כדי לקבל אישור נוטריוני לתרגום רשיון נהיגה?

שלא כמו במקרים של אימות חתימות, כדי לאשר עם אישור נוטריוני את התרגום רשיון נהיגה, נוטריון לא צריך לאמת את הזהות של הבן אדם, וגם הוא לא צריך להזדהות במקום. הוא צריך רק להציג את נוטריון את הרשיון נהיגה, כך הנוטריון יכול לתרגם אותו.

כמה זמן זה לוקח לקבל האישור נוטריוני לתרגום רשיון נהיגה?

בעוד משרדי עורכי דין רבים יגרום לך לשבת ולחכות שעות, במיסטר נוטרי, המטרה שלנו היא להפוך את הדברים להיות קל ופשוט ככל האפשר. לכן, אנו מבצעים אישורי נוטריוני ממש מהר. אנו עושים זאת על ידי קבלת הרשיון נהיגה על ידי דואר אלקטרוני כדי לעשות את התרגום מיד, וכאשר ניפגש, אתה תביא את הרשיון נהיגה ליואל והעבודה יושלם תוך דקות ספורות. ממש פשוט.

כמה עולה לתרגום תעודת רשיון נהיגה?

יש 2 דברים: 1) התרגום רשיון נהיגה עצמו ו 2) האישור נוטריוני לתרגום רשיון נהיגה.
לגבי התרגום, אנחנו לא לוקחים שום תשלום לזה. זה כולל עם המחיר לאישור נוטריוני.
לגבי האישור נוטריוני, המחירים קבועים על ידי משרד המשפטים. אתה יכול לראות את שכר שירותים נוטריונים כאן.
בקיצור זה עולה 207 ש”ח לכל מאה מילים ראשונים בשפת התרגום ו164ש”ח לכל מאה מילים נוספים או חלק מהם + מע”מ. לדוגמא, אם מסמך הוא 150 מילים מעברית לאנגלית, המחיר הוא 371 + מע”מ (207 + 164). בדרך כלל, רשיונות נהיגה הם קצורות, אבל, כמובן, המחיר סופי תלוי על כל מסמך ומצב שלו.

תרגום תואר אקדמי- נוטריון נייד - שירות עד הבית - מהיר קל ונח!

תרגום תואר אקדמי

תרגום-תואר אקדמי - Translation-Academic Degrees - Copy

מהו תרגום תואר אקדמי?

כאשר בן אדם רוצה לסמיך על התואר אקדי שלו שהוא קיבל מחו”ל לפה, או, להיפוך, שהוא רוצה לעבור לחו”ל ולסמוך על התואר אקדמי שלו מפה, בדרך כלל הוא יצטרך לתרגם עם אישור נוטריוני את תואר אקדמי שלו מעברית לאנגלית או אנגלית לעברית או שפות שונות. מיסטר נוטרי עובד עם מקצועות רבים, אך, ולא רק: רופאים, רופאי שיניים, תזונאים, פסיכולוגים, וכו’.

מהו תפקידו של הנוטריון בתרגום תואר אקדמי?

הנוטריון יקרא את התואר אקדמי, יתרגם את התואר אקדמי מעברית לאנגלית (או אנגלית לעברית או שפה אחרת  במקרים מסוימים) ולאחר מכן יאשר את תרגום תואר אקדמי על ידי אישור תרגום נוטריוני. תראה דוגמא של אישור תרגום נוטריוני של עו”ד דין ונוטריון, יואל פרקש, כאן.

מה נדרש כדי לקבל אישור נוטריוני לתרגום תואר אקדמי?

שלא כמו במקרים של אימות חתימות, כדי לאשר עם אישור נוטריוני את התרגום תמצית רישום, נוטריון לא צריך לאמת את הזהות של הבן אדם, וגם הוא לא צריך להזדהות במקום. הוא צריך רק להציג את נוטריון את התואר אקדמי, כך הנוטריון יכול לתרגם אותו.

כמה זמן זה לוקח לקבל האישור נוטריוני לתרגום תואר אקדמי?

בעוד משרדי עורכי דין רבים יגרום לך לשבת ולחכות שעות, במיסטר נוטרי, המטרה שלנו היא להפוך את הדברים להיות קל ופשוט ככל האפשר. לכן, אנו מבצעים אישורי נוטריוני ממש מהר. אנו עושים זאת על ידי קבלת התואר אקדמי על ידי דואר אלקטרוני כדי לעשות את התרגום מיד, וכאשר ניפגש, אתה תביא את התואר אקדמי ליואל והעבודה יושלם תוך דקות ספורות. ממש פשוט.

כמה עולה לתרגום תעודת תואר אקדמי?

יש 2 דברים: 1) התרגום תואר אקדמי עצמו ו 2) האישור נוטריוני לתרגום תואר אקדמי.
לגבי התרגום, אנחנו לא לוקחים שום תשלום לזה. זה כולל עם המחיר לאישור נוטריוני.
לגבי האישור נוטריוני, המחירים קבועים על ידי משרד המשפטים. אתה יכול לראות את שכר שירותים נוטריונים כאן.
בקיצור זה עולה 207 ש”ח לכל מאה מילים ראשונים בשפת התרגום ו164ש”ח לכל מאה מילים נוספים או חלק מהם + מע”מ. לדוגמא, אם מסמך הוא 150 מילים מעברית לאנגלית, המחיר הוא 371 + מע”מ (207 + 164). כמובן, המחיר סופי תלוי על כל מסמך ומצב שלו.

תרגום תמצית רישום- נוטריון נייד - שירות עד הבית - מהיר קל ונח!

תרגום תמצית רישום

מהו תרגום תמצית רישום?

כאשר בן אדם צריך פרטים עליו לגבי השם שלו, תאריך לידה, וכו”, הוא יכול לקבל תמצית רישום ממרשם האוכלוסין ממשרד הפנים. תראה דוגמא תמצית רישום ממרשם האוכלוסין כאן (כל תכונות הזיהוי הוסרו). (הבהרה: מדי פעם יש גם המשך תמצית רישום שבא אם התמצית וזה חלק מהמסמך.)  בן אדם צריך לתרגם עם אישור נוטריוני את תעודת תמצית רישום שלו.

מהו תפקידו של הנוטריון בתרגום תמצית רישום?

הנוטריון יקרא את התמצית רישום, יתרגם את התמצית רישום מעברית לאנגלית (או שפה אחרת  במקרים מסוימים) ולאחר מכן יאשר את תרגום תמצית רישום על ידי אישור תרגום נוטריוני. תראה דוגמא של אישור תרגום נוטריוני של עו”ד דין ונוטריון, יואל פרקש, כאן.

מה נדרש כדי לקבל אישור נוטריוני לתרגום תמצית רישום?

שלא כמו במקרים של אימות חתימות, כדי לאשר עם אישור נוטריוני את התרגום תמצית רישום, נוטריון לא צריך לאמת את הזהות של הבן אדם, וגם הוא לא צריך להזדהות במקום. הוא צריך רק להציג את נוטריון את התמצית רישום, כך הנוטריון יכול לתרגם אותה.

כמה זמן זה לוקח לקבל האישור נוטריוני לתרגום תמצית רישום?

בעוד משרדי עורכי דין רבים יגרום לך לשבת ולחכות שעות, במיסטר נוטרי, המטרה שלנו היא להפוך את הדברים להיות קל ופשוט ככל האפשר. לכן, אנו מבצעים אישורי נוטריוני ממש מהר. אנו עושים זאת על ידי קבלת התמצית רישום על ידי דואר אלקטרוני כדי לעשות את התרגום מיד, וכאשר ניפגש, אתה תביא את התמצית רישום ליואל והעבודה יושלם תוך דקות ספורות. ממש פשוט.

כמה עולה לתרגום תעודת תמצית רישום?

יש 2 דברים: 1) התרגום תמצית רישום עצמו ו 2) האישור נוטריוני לתרגום תמצית רישום.
לגבי התרגום, אנחנו לא לוקחים שום תשלום לזה. זה כולל עם המחיר לאישור נוטריוני.
לגבי האישור נוטריוני, המחירים קבועים על ידי משרד המשפטים. אתה יכול לראות את שכר שירותים נוטריונים כאן.
בקיצור זה עולה 207 ש”ח לכל מאה מילים ראשונים בשפת התרגום ו164ש”ח לכל מאה מילים נוספים או חלק מהם + מע”מ. לדוגמא, אם מסמך הוא 150 מילים מעברית לאנגלית, המחיר הוא 371 + מע”מ (207 + 164). בסיס על נסיון, בדרך כלל תעודות שינוי שם הם לפחות בין 100-200 מילים אבל זה תלוי על כל מסמך וגם אם יש המשך לתמצית רישום.

תרגום תעודת שינוי שם- נוטריון נייד - שירות עד הבית - מהיר קל ונח!

תרגום תעודת שינוי שם

מהו תרגום תעודת שינוי שם?

כאשר בם אדם משנה את השם שלו, הוא יכול לקבל תעודת שינו שם (תעודה המעידה על שינוי שם). תראה דוגמא תעודת שינו שם כאן (כל תכונות הזיהוי הוסרו). לעתים קרובות, כאשר, למשל, איזה חברה צריכה הוכחה שהוא אותו בן אדם של הבן אדם עם השם הקודם, הם נדרשים לתרגם עם אישור נוטריוני את תעודת שינוי שם שלו.

מהו תפקידו של הנוטריון בתרגום תעודת שינוי שם?

הנוטריון יקרא את התעודת שינוי שם, יתרגם את התעודת שינוי שם מעברית לאנגלית (או שפה אחרת  במקרים מסוימים) ולאחר מכן יאשר את תרגום תעודת שינוי שם על ידי אישור תרגום נוטריוני. תראה דוגמא של אישור תרגום נוטריוני של עו”ד דין ונוטריון, יואל פרקש, כאן.

מה נדרש כדי לקבל אישור נוטריוני לתרגום תעודת שינוי שם?

שלא כמו במקרים של אימות חתימות, כדי לאשר עם אישור נוטריוני את התרגום תעודת שינוי שם, נוטריון לא צריך לאמת את הזהות של הבן אדם, וגם הוא לא צריך להזדהות במקום. הוא צריך רק להציג את נוטריון עם התעודת שינוי שם, כך הנוטריון יכול לתרגם אותה.

כמה זמן זה לוקח לקבל האישור נוטריוני לתרגום תעודת שינוי שם?

בעוד משרדי עורכי דין רבים יגרום לך לשבת ולחכות שעות, במיסטר נוטרי, המטרה שלנו היא להפוך את הדברים להיות קל ופשוט ככל האפשר. לכן, אנו מבצעים אישורי נוטריוני ממש מהר. אנו עושים זאת על ידי קבלת התעודת שינוי שם על ידי דואר אלקטרוני כדי לעשות את התרגום מיד, וכאשר ניפגש, אתה תביא את התעודת שינוי שם ליואל והעבודה יושלם תוך דקות ספורות. ממש פשוט.

כמה עולה לתרגום תעודת לשינוי שם?

יש 2 דברים: 1) התרגום תעודת שינוי שם עצמו ו 2) האישור נוטריוני לתרגום תעודת שינוי שם.
לגבי התרגום, אנחנו לא לוקחים שום תשלום לזה. זה כולל עם המחיר לאישור נוטריוני.
לגבי האישור נוטריוני, המחירים קבועים על ידי משרד המשפטים. אתה יכול לראות את שכר שירותים נוטריונים כאן.
בקיצור זה עולה 207 ש”ח לכל מאה מילים ראשונים בשפת התרגום ו164ש”ח לכל מאה מילים נוספים או חלק מהם + מע”מ. לדוגמא, אם מסמך הוא 150 מילים מעברית לאנגלית, המחיר הוא 371 + מע”מ (207 + 164). בסיס על נסיון, בדרך כלל תעודות שינוי שם הם בין 100-200 מילים אבל זה תלוי על כל מסמך.

תרגום תעודת לידה- נוטריון נייד - שירות עד הבית - מהיר קל ונח!

תרגום תעודת לידה

תעודת לידה - Birth Certificate

מהו תרגום תעודת לידה?

כאשר תינוק נולד בארץ, הוא מקבל תעודת לידה. תראה דוגמא תעודת לידה כאן (כל תכונות הזיהוי הוסרו). לעתים קרובות, כאשר, למשל, ההורים של התינוק רוצים לעבור לחו”ל, או, למשל, הם רוצים אזרחות לתינוק שלהם במדינה אחרת והולכים לקונסוליה, הם נדרשים לתרגם עם אישור נוטריוני את תעודת לידה של הילדים שלהם.

מהו תפקידו של הנוטריון בתרגום תעודת לידה?

הנוטריון יקרא את התעודת לידה, יתרגם את התעודת לידה מעברית לאנגלית (או אנגלית או שפה אחרת לעברית במקרים מסוימים) ולאחר מכן יאשר את תרגום תעודת לידה על ידי אישור תרגום נוטריוני. תראה דוגמא של אישור תרגום נוטריוני של עו”ד דין ונוטריון, יואל פרקש, כאן.

מה נדרש כדי לקבל אישור נוטריוני לתרגום תעודת לידה?

שלא כמו במקרים של אימות חתימות, כדי לאשר עם אישור נוטריוני את התרגום תעודת לידה, נוטריון לא צריך לאמת את הזהות של התינוק כמובם או ההורים של התינוק, וגם הם לא צריכים להזדהות במקום. הם צריכים רק להציג את נוטריון עם התעודת לידה, כך הנוטריון יכול לתרגם אותה.

כמה זמן זה לוקח לקבל האישור נוטריוני לתרגום תעודת לידה?

בעוד משרדי עורכי דין רבים יגרום לך לשבת ולחכות שעות, במיסטר נוטרי, המטרה שלנו היא להפוך את הדברים להיות קל ופשוט ככל האפשר. לכן, אנו מבצעים אישורי נוטריוני ממש מהר. אנו עושים זאת על ידי קבלת התעודת לידה על ידי דואר אלקטרוני כדי לעשות את התרגום מיד, וכאשר ניפגש, אתה תביא את התעודת לידה ליואל והעבודה יושלם תוך דקות ספורות. ממש פשוט.

כמה עולה לתרגום תעודת לידה?

יש 2 דברים: 1) התרגום תעודת לידה עצמו ו 2) האישור נוטריוני לתרגום תעודת לידה.
לגבי התרגום, אנחנו לא לוקחים שום תשלום לזה. זה כולל עם המחיר לאישור נוטריוני.
לגבי האישור נוטריוני, המחירים קבועים על ידי משרד המשפטים. אתה יכול לראות את שכר שירותים נוטריונים כאן.
בקיצור זה עולה 207 ש”ח לכל מאה מילים ראשונים בשפת התרגום ו164ש”ח לכל מאה מילים נוספים או חלק מהם + מע”מ. לדוגמא, אם מסמך הוא 150 מילים מעברית לאנגלית, המחיר הוא 371 + מע”מ (207 + 164). בסיס על נסיון, בדרך כלל תעודות נלידה הם בין 100-200 מילים אבל זה תלוי על כל מסמך.

תרגום תעודת בגרות- נוטריון נייד - שירות עד הבית - מהיר קל ונח!

תרגום תעודת בגרות

מהו תרגום תעודת בגרות?

כאשר תלמיד משלים את לימודי התיכון שלו, הם מקבלים תעודת בגרות ממשרד החינוך בעברית. תראה דוגמא תעודת בגרות כאן. (כל תכונות הזיהוי הוסרו). לעתים קרובות, כאשר התלמיד רוצה לעבור או ללמוד בחו”ל, הוא נדרש לתרגם עם אישור נוטריוני את תעודות הבגרות שלו.

מהו תפקידו של הנוטריון בתרגום תעודת בגרות?

הנוטריון יקרא את התעודת בגרות, יתרגם את התעודת בגרות מעברית לאנגלית ולאחר מכן יאשר את תרגום תעודת בגרות על ידי אישור תרגום נוטריוני. תראה דוגמא של אישור תרגום נוטריוני של עו”ד דין ונוטריון, יואל פרקש, כאן.

מה נדרש כדי לקבל אישור נוטריוני לתרגום תעודת בגרות?

שלא כמו במקרים של אימות חתימות, כדי לאשר עם אישור נוטריוני את התרגום תעודת בגרות, נוטריון לא צריך לאמת את הזהות של התלמיד. התלמיד רק צריך להציג את נוטריון עם התעודת בגרות, כך הנוטריון יכול לתרגם אותו.

כמה זמן זה לוקח לקבל האישור נוטריוני לתרגום תעודת בגרות?

בעוד משרדי עורכי דין רבים יגרום לך לשבת ולחכות שעות, במיסטר נוטרי, המטרה שלנו היא להפוך את הדברים להיות קל ופשוט ככל האפשר. לכן, אנו מבצעים אישורי נוטריוני ממש מהר. אנו עושים זאת על ידי קבלת התעודת בגרות על ידי דואר אלקטרוני כדי לעשות את התרגום מיד, וכאשר ניפגש, אתה תביא את התעודת בגרות ליואל והעבודה יושלם תוך דקות ספורות. ממש פשוט.

כמה עולה לתרגום תעודת בגרות?

יש 2 דברים: 1) התרגום תעודת בגרות עצמו ו 2) האישור נוטריוני לתרגום תעודת בגרות.
לגבי התרגום, אנחנו לא לוקחים שום תשלום לזה. זה כולל עם המחיר לאישור נוטריוני.
לגבי האישור נוטריוני, המחירים קבועים על ידי משרד המשפטים. אתה יכול לראות את שכר שירותים נוטריונים כאן.
בקיצור זה עולה 207 ש”ח לכל מאה מילים ראשונים בשפת התרגום ו164ש”ח לכל מאה מילים נוספים או חלק מהם + מע”מ. לדוגמא, אם מסמך הוא 150 מילים מעברית לאנגלית, המחיר הוא 371 + מע”מ (207 + 164). המספר מילים של תעודות בגרות תלוי על כל תלמיד ומה הוא למד בתיכון כמובן.

תרגום תעודת גירושין וגט- נוטריון נייד - שירות עד הבית - מהיר קל ונח!

תרגום תעודת גירושין וגט

תעודת גירושין וגט - Divorce Certificate - Get

מהו תרגום תעודת גירושין וגט?

כאשר זוג מתגרש בישראל, הם מקבלים תעודת גירושין וגט. תראה דוגמא תעודת גירושין כאן ודוגמא גט כאן (כל תכונות הזיהוי הוסרו). לעתים קרובות, כאשר אחד מזוג הנתגרש רוצה לעבור או ללמוד בחו”ל, הוא נדרש לתרגם עם אישור נוטריוני את תעודות התעודת הגירושין וגט שלו.

מהו תפקידו של הנוטריון בתרגום תעודת גירושין וגט?

הנוטריון יקרא את תעודת הגירושין וגט, יתרגם את תעודת הגירושין וגט מעברית לאנגלית (או אנגלית לעברית במקרים מסוימים) ולאחר מכן יאשר את תרגום תעודת הגירושין וגט על ידי אישור תרגום נוטריוני. תראה דוגמא של אישור תרגום נוטריוני של עו”ד דין ונוטריון, יואל פרקש, כאן.

מה נדרש כדי לקבל אישור נוטריוני לתרגום תעודת גירושין וגט?

שלא כמו במקרים של אימות חתימות, כדי לאשר עם אישור נוטריוני את התרגום תעודת גירושין וגט, נוטריון לא צריך לאמת את הזהות של הזוג הנתגרש, וגם הם לא צריכים להזדהות במקום. הם צריכים רק להציג את נוטריון עם התעודת גירושין וגט, כך הנוטריון יכול לתרגם אותם.

כמה זמן זה לוקח לקבל האישור נוטריוני לתרגום תעודת גירושין וגט?

בעוד משרדי עורכי דין רבים יגרום לך לשבת ולחכות שעות, במיסטר נוטרי, המטרה שלנו היא להפוך את הדברים להיות קל ופשוט ככל האפשר. לכן, אנו מבצעים אישורי נוטריוני ממש מהר. אנו עושים זאת על ידי קבלת התעודת גירושין וגט על ידי דואר אלקטרוני כדי לעשות את התרגום מיד, וכאשר ניפגש, אתה תביא את התעודת גירושין וגט ליואל והעבודה יושלם תוך דקות ספורות. ממש פשוט.

כמה עולה לתרגום תעודת גירושין וגט?

יש 2 דברים: 1) התרגום תעודת גירושין וגט עצמם ו 2) האישור נוטריוני לתרגום תעודת גירושין וגט.
לגבי התרגום, אנחנו לא לוקחים שום תשלום לזה. זה כולל עם המחיר לאישור נוטריוני.
לגבי האישור נוטריוני, המחירים קבועים על ידי משרד המשפטים. אתה יכול לראות את שכר שירותים נוטריונים כאן.
בקיצור זה עולה 207 ש”ח לכל מאה מילים ראשונים בשפת התרגום ו164ש”ח לכל מאה מילים נוספים או חלק מהם + מע”מ. לדוגמא, אם מסמך הוא 250 מילים מעברית לאנגלית, המחיר הוא 535 + מע”מ (207 + 164 + 164). בסיס על נסיון, בדרך כלל תעודות גירושין הם בין 200-300 מילים אבל זה תלוי על כל מסמך.

תרגום תעודת נישואין- נוטריון נייד - שירות עד הבית - מהיר קל ונח!

תרגום תעודת נישואין

Marriage Certificate

מהו תרגום תעודת נישואין?

כאשר זוגות מתחתנים בישראל, הם מקבלים תעודת נישואין בעברית. ראה דוגמת תעודת נישואין כאן (כל תכונות הזיהוי הוסרו). לעתים קרובות, כאשר זוגות רוצים לעבור או ללמוד בחו”ל, הם נדרשים לתרגם את תעודות הנישואין שלהם עם אישור נוטריוני.

מהו תפקידו של הנוטריון בתרגום תעודת נישואין?

הנוטריון יקרא את תעודת הנישואין, יתרגם את תעודת הנישואין מעברית לאנגלית (או אנגלית לעברית במקרים מסוימים) ולאחר מכן יאשר את תרגום תעודת הנישואין על ידי אישור תרגום נוטריוני. ראה דוגמא של אישור תרגום נוטריוני של עו”ד דין ונוטריון, יואל פרקש, כאן.

מה נדרש כדי לקבל אישור נוטריוני לתרגום תעודת נישואין?

שלא כמו במקרים של אימות חתימות, כדי לאשר עם אישור נוטריוני את תרגום תעודת הנישואין, נוטריון לא צריך לאמת את הזהות של הזוג הנשוי, וגם הם לא צריכים להזדהות בפני הנוטריון. במקום זאת, הם צריכים להציג בפני הנוטריוןן את תעודת הנישואין שלהם, כך הנוטריון יכול לתרגם אותה.

כמה זמן לוקח לקבל אישור נוטריוני לתרגום תעודת נישואין?

בעוד משרדי עורכי דין רבים יגרומו לך לשבת ולחכות כמה שעות עד שיכינו את האישור, במיסטר נוטרי, המטרה שלנו היא להפוך את הדברים להיות קל ופשוט. לכן, אנו מבצעים אישורים נוטריונים האלו בתוך מספר דקות. אנו עושים זאת על ידי קבלת תעודת הנישואין במייל טרם הפגישה וכאשר ניפגש, הלקוח יציג את תעודת הנישואין המקורית והאישור הנוטריוני יושלם תוך דקות ספורות.

כמה עולה לתרגום תעודת נישואין?

המחיר מורכב משני מרכיבים: 1) תרגום תעודת הנישואין עצמה ו- 2) אישור נוטריוני של תרגום תעודת הנישואין.
לגבי התרגום, אנחנו לא לוקחים שום תשלום. זה כלול במחיר של האישור הנוטריוני.
לגבי האישור נוטריוני, המחירים קבועים על ידי משרד המשפטים. לעיון בתעריפי שכר שירותים נוטריונים לחץ כאן.
בקיצור זה עולה 207 ש”ח עד מאה מילים ראשונות (באנגלית או בכל שפה אחרת שאליה המסמך תורגם) ו164 ש”ח לכל מאה מילים נוספות או חלק מהם + מע”מ. לדוגמה, אם המסמך המתורגם הוא 150 מילים, המחיר הוא 371 ש”ח + מע”מ (207 + 164). מנסיוננו, בדרך כלל תעודות נישואין הם בין 100-200 מילים.

- יפוי כח נוטריון נייד - שירות עד הבית - מהיר קל ונח!

יפוי כח

יפוי כח

מהו יפוי כח?

יפוי כח הוא מסמך שנותן סמכויות לאדם לפעול בשם של האדם שמיפה את הכח של השני. למשל,לעתים קרובות, כאשר אנשים בגיל, הם כבר לא ניידים כמו שהיו בעבר, וזקוקים לעזרה של ילדיהם כדי להקל על עסקאות שונות, בין אם הקשורים בנקאות או נדל”ן, וכו’. במקרה כזה, הורה יכול לספק נוטריון יפוי כח לילד שיעזור להם. עוד שימוש נפוץ של יפוי כח נוטריון הוא כשהנוסע לחו”ל זקוק לעזרה של הורה, אח, וכו’ כדי לעזור לנהל את ענייניהם תוך כדי הרחק משם. בדרך כלל, קוראים את היפוי כח במקראים כזו, “יפוי כח כללי”.

מהו תפקידו של הנוטריון ביפוי כח?

נוטריון פועל כדי לאמת את החתימה של החותמים על יפוי כח. ללא זה, אים תוקף ליפוי כח.

מה נדרש כדי לקבל אישור נוטריוני מנוטריון ליפוי כח?

הנוטריון יצטרך לזהות את האנשים החתומים על יפוי כח. הוא עושה זאת על ידי אימות הזיהוי של האדם על ידי בדיקת תעודת זהות או הדרכון. מומלץ כי זיהוי זהה המשמש להשגת מה שהוא צריך. לדוגמא, אם מישהוא פתח חשבון עם תעודת זהות שלו, מומלף להשתמש באותו ת.ז. הסיבה לכך היא שהנוטריון מכין “דף מלווה” לאישור נוטריוני שמתייחס לזיהוי החותם. אם הזיהוי אינו תואם זיהוי חשבון בנק, למשל, הוא עלול להוות בעיה לחותמים.

כמה זמן זה לוקח לקבל האישור נוטריוני ליפוי כח?

בעוד משרדי עורכי דין רבים יגרום לך לשבת ולחכות שעות, במיסטר נוטרי, המטרה שלנו היא להפוך את הדברים להיות קל ופשוט ככל האפשר. לכן, אנו מבצעים אישורי נוטריוני האלוו בתוך 5 דקות בלבד. אנו עושים זאת על ידי קבלת התמונות הדרושות של זיהוי ומסמכים לפני הפגישה, וכאשר ניפגש, העבודה תהיה מוכנה והנוטריון יושלם תוך דקות ספורות.

כמה עולה את האישור נוטריוני ליפוי כח?

כל דמי הנוטריון בישראל נקבעים על ידי משרד המשפטים. אתה יכול לראות את לוח הזמנים שכר כאן.
בעיקרו של דבר, זה תלוי כמה אנשים חותמים. אם רק אדם אחד חותם, זה עולה 164 ש”ח + מע”מ לאישור. עם מדובר בבעל ואישה,האגרה היא 164 ש”ח לחתימה הראשונה, 65 ש”ח לשנייה, + מע”מ בסכום כולל של 268 ש”ח. הערה, זה לא כולל עמלת עורך דין להכין את היפוי כח. המחיר הזה תלוי על צורך הענין.