חיסיון

המידע שלך נשאר חסוי עם קבלתו של מיסטר נוטרי, יואל פרקש , ושותפיו, לרבות אך לא רק למזכירים, לעובדים משפטיים, לעובדים ולקבלנים עצמאיים. כמו כן, שים לב לתנאים המפורטים בכתב ויתורחוקי שלנו. אנא שים לב לכל תקופות הגבלה אפשריות או מועדים כדי לקבל את המסמך שלך נוטריוני, מתורגם או חותמת, כמו אין לנו שום דרך לדעת על מועדים כאלה עם המקרה הספציפי שלך על ידי קבלת טופס ייעוץ זה פשוט, פקס, שיחה או דוא”ל ממך.

לכן, אם יש לך תאריך דחוף בהמתנה, להבטיח לפגוש אותו ולא לתת לו לשגות גם אם אתה לא שומע מאיתנו. שים לב שאנו יכולים להגיב רק לאלה שאנו מרגישים שאנו יכולים לסייע, ובשביל אלה אנחנו בדרך כלל צריך 1-2 ימי עסקים. אנו מודים לך שוב על פנייתך ואנו מצפים לסייע לך בכל אישור נוטריון ותרגום.