מאמרים ומידע על אישורי נוטריוני בירושלים

Blog

ספרדית ופורטגזית
אישור תרגום נוטריוני ספרדית ופורטגזית

אישור תרגום נוטריוני ספרדית ופורטגזית. מה זה אישור תרגום נוטריוני ספרדית ופורטגזית, מה לעשות כדי לקבל אישור תרגום נוטריוני ספרדית ופורטגזית, וכמה עולה אישור תרגום נוטריוני ספרדית ופורטגזית?

Sunday, February 11th, 2018

תוארים אקדמיים - Academic Degrees
אישור העתק נוטריוני של תואר אקדמי

ישור העתק נוטריוני של תואר אקדמי. מה זה אישור העתק נוטריוני של תואר אקדמי, מה לעשות כדי לקבל אישור העתק נוטריוני של תואר אקדמי, וכמה עולה אישור העתק נוטריוני של תואר אקדמי?

Friday, January 12th, 2018

אישור העתק נוטריוני של חשבון

אישור העתק נוטריוני של חשבון. מה זה אישור העתק נוטריוני של חשבון, מה לעשות כדי לקבל אישור העתק נוטריוני של חשבון, וכמה עולה אישור העתק נוטריוני של חשבון?

Friday, January 12th, 2018

אישור תרגום של חשבון - Notarized Translation of invoice - bill - receipt
אישור תרגום נוטריוני של חשבון

ישור תרגום נוטריוני של חשבון. מה זה אישור תרגום נוטריוני של חשבון, מה לעשות כדי לקבל אישור תרגום נוטריוני של חשבון, וכמה עולה אישור תרגום נוטריוני של חשבון?

Friday, January 12th, 2018

אישור העתק נוטריוני של דרכון

ישור העתק נוטריוני של דרכון. מה זה אישור העתק נוטריוני של דרכון, מה לעשות כדי לקבל אישור העתק נוטריוני של דרכון, וכמה עולה אישור העתק נוטריוני של דרכון?

Friday, January 12th, 2018

אישור נוטריוני - רשות לילד לצאת מארץ עם הורה אחד או מבוגר אחר - Notary - Permission for child to travel with one parent or another adult
רשות לילד לצאת מארץ עם הורה אחד או מבוגר אחר

אישור נוטריוני לרשות לילדים בלתי מלווים וטסים לבד. מה לעשות וכמה זה עולה?

Tuesday, January 9th, 2018

תרגום רשיון נהיגה - Translation Driver's Licence - License
תרגום רשיון נהיגה

מה זה תרגום רשיון נהיגה, למה צריכים את זה, מה הקשר בין תרגום רשיון נהיגה ונוטריון, וכמה זה עולה?

Monday, January 8th, 2018

תרגום-תואר אקדמי - Translation-Academic Degrees - Copy
תרגום תואר אקדמי

מה זה תרגום תואר אקדמי, למה צריכים את זה, מה הקשר בין תרגום תואר אקדמי ונוטריון, וכמה זה עולה?

Monday, January 8th, 2018

תרגום תמצית רישום

מה זה תרגום תמצית רישום, למה צריכים את זה, מה הקשר בין תרגום תמצית רישום ונוטריון, וכמה זה עולה?

Monday, January 8th, 2018

תרגום תעודת שינוי שם

מה זה תרגום תעודת שינוי שם, למה צריכים את זה, מה הקשר בין תרגום תעודת שינוי שם ונוטריון, וכמה זה עולה?

Monday, January 8th, 2018

תעודת לידה - Birth Certificate
תרגום תעודת לידה

מה זה תרגום תעודת לידה, למה צריכים את זה, מה הקשר בין תרגום תעודת לידה ונוטריון, וכמה זה עולה?

Monday, January 8th, 2018

תרגום תעודת בגרות - Translation of Matriculation Certificate
תרגום תעודת בגרות

מה זה תרגום תעודת בגרות, למה צריכים את זה, מה הקשר בין תרגום תעודת בגרות ונוטריון, וכמה זה עולה?

Monday, January 8th, 2018

תעודת גירושין וגט - Death Certificate and Get
תרגום תעודת גירושין וגט

מה זה תרגום תעודת גירושיון, למה צריכים את זה, מה הקשר בין תרגום תעודת גירושין וגט ונוטריון, וכמה זה עולה?

Sunday, January 7th, 2018

Marriage Certificate
תרגום תעודת נישואין

מה זה תרגום תעודת נישואין, למה צריכים את זה, מה הקשר בין תרגום תעודת נישואין ונוטריון, וכמה זה עולה?

Wednesday, January 3rd, 2018

יפוי כח
יפוי כח

מה זה יפוי כח, למה צריכים את זה, מה הקשר בין יפוי כח ונוטריון, וכמה זה עולה?

Wednesday, January 3rd, 2018

-נוטריון בירושלים
נוטריון בירושלים

סוגים של שירותים נוטריון שנוטריון בירושלים יכול לספק ועוד...

Tuesday, January 2nd, 2018

יפוי-כח-עם-אישור-נוטריוני-לקבלן
יפוי כח קבלן

אישור נוטריוני ליפוי כח בלתי חוזר לקבלן. מה לעשות וכמה זה עולה?

Tuesday, January 2nd, 2018

יפוי כח משכנתא
יפוי כח משכנתא

אישור נוטריוני ליפוי כח בלתי חוזר למשכנתא. מה לעשות וכמה זה עולה?

Friday, December 29th, 2017

Notary Services - שירותים נוטריונים
נוטריון

סוגים של שירותים נוטריון שנוטריון יכול לספק ועוד...

Friday, December 29th, 2017

יפוי כח נוטריוני
יפוי כח נוטריוני

?מה זה יפוי כח נוטריוני
?מה ניתן לעשות עם יפוי כח נוטריוני
?למה אני צריך אותו
?כיצד ניתן להשיג אותו

Thursday, November 16th, 2017