תרגומים

אילו מסמכים דורשים אישור נכונות של תרגום מנוטריון בישראל?

אין כללים ברורים ביחס למסמכים בהם נדרש אישור נכונות של תרגום על ידי נוטריון.

 לדוגמה, גוף או עירייה ישראליים רשאים לבקש ממך לספק תרגום נוטריוני של תעודת הלידה, אם נולדת מחוץ לישראל. כנ”ל לגבי מסמכים אחרים כגון תעודות נישואין, תארים אקדמים, גליון ציונים מאוניברסיטה, תעודת בגרות, חוזים עסקיים, מסמכים מזהים, וכו’.

מה תפקידו של הנוטריון במתן אישור נכונות של תרגום?

פשוטו כמשמעו, תפקידו של הנוטריון במתן אישור נכונות של תרגום הוא לאשר כי המסמך תורגם במדויק.  זכור, כשמדובר בתרגום מסמכים, ניואנסים בשפה יכולים לעשות הבדל גדול. מה אם הנוטריון אינו דובר את השפה שבה נכתב המסמך? לא לדאוג, יש מנגנון שבו נוטריון יכול לספק אישור נוטריוני עבור הצהרה של המתרגם. כלומר, המתרגם המסמך מעיד לפני הנוטריון כי התרגום שלו הוא תרגום מדויק. במיסטר נוטרי, אנו עובדים רק עם מתרגמים אמינים, ואנו יכולים לספק תרגומים בשפות רבות כגון ספרדית, פורטוגזית, צרפתית רוסית, גרמנית, ועוד.אנו עובדים רק עם מתרגמים אמינים.

צור קשר עכשיו כדי להזמין אישור נכונות של תרגום!